Verdien een plank

Middels het formulier geeft u aan vrijwilligerswerk te willen uitvoeren en/of zaken aan te willen bieden in natura. Zodra uw aangeboden diensten zijn ingepast in het realisatieplan, nemen wij contact met u op voor nadere afspraken. Uw diensten zullen achteraf worden vertaald naar een corresponderend sponsorpakket met bijbehorend certificaat.

Facebook