De toren

Pompejus is meer dan een uitkijktoren.

Zo kunnen er exposities in worden gehouden en kunnen er voor op de terre openluchtvoorstellingen plaatsvinden. Hoe groot de toren wordt? Ongeveer 25 meter. Om de top te bereiken moeten er 129 traptreden worden beklommen. Bijzonder is dat iedereen torenonderdelen kan kopen: er zijn ruim 8.000 onderdelen die onder de hamer gaan.

Maar waarom heet de toren Pompejus?

Pompejus de Roovere (geboren in 1571) was een vooraanstaand politicus. Zo was hij schout van Dordrecht, baljuw van Zuid Holland en vanaf 1626 lid van de Raad van State. De Roovere begeleidde namens de Staten van Holland de bouw van de fortificaties. Pompejus de Roovere overleed in 1638, maar hij krijgt een tweede leven met onze toren op ‘zijn’ fort.

Bouwen en binden

Bij het bouwen staat participatie en binden voorop. De toren wordt gerealiseerd middels een zogenaamd bouwteam, waarbij een groep aannemers de eindverantwoordelijk heeft en waar onder hun leiding leerlingen uit de bouw, installatietechniek en elektrotechniek ervaring opdoen. Ook worden onderdelen van de toren onder deskundige leiding geprefabriceerd door vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De catering en het vastleggen van dit proces wordt eveneens verzorgd door leerlingen. 


Bouw van de Pompejus-Toren

Ro & Ad Architecten uit Bergen op Zoom maakte het ontwerp van de Pompejus-toren. Zij hebben niet alleen een goede uitkijktoren / openlucht theater / info punt ontworpen, maar er ook een landschappelijk en architectonisch icoon van gemaakt. De toren heeft een ingewikkelde geometrie en architectuur en is lastig, zo niet onmogelijk in een normaal bouwproces te realiseren, zeker met relatief onervaren mensen. Om dit toch te kunnen verwezenlijken is de toren her-ontworpen zodat uiteindelijk de delen relatief gemakkelijk met behulp van leerlingen in elkaar gezet kunnen worden. De stichting heeft in november 2016 het startsein gegeven om de toren in de zomer van 2017 in gebruik te kunnen nemen. 

Unieke bouwwijze

Het bouwproces van Pompejus wordt op een bijzondere manier ingevuld. Alle aannemers uit de regio zijn uitgenodigd om mee te praten over de bouw. In deze gesprekken heeft de stichting uitgesproken wat er verwacht wordt van de deelnemende aannemers: samenwerken, sociale betrokkenheid, flexibiliteit enz. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn drie aannemers opgestaan die binnen de  Pompejus-filosofie willen bouwen aan een sterkere samenleving. 

Verantwoordelijk voor de bouw is het bouwteam bestaande uit de gemeente, de architect en de aannemers. Dit team stuurt het proces aan dat uiteindelijk tot realisatie van de toren en de objecten op het Fort moeten leiden. Er is een projectteam gevormd om dit mogelijk te maken. Dit projectteam bestaat uit: de gezamenlijke aannemers, de architect, bouwmensen, Stichting Samenwerken, Gemeente Bergen op Zoom en vrijwilligers, o.a. voor marketing en communicatie. 

In het bouwproces wordt een bijzondere bouworganisatie nagestreefd. In de projectgroep en het bouwteam wordt gekeken welk onderdeel met welke maatschappelijke partijen gerealiseerd kan worden. Zo wordt de toren gebouwd met lokale ROC leerlingen. Deze worden bij de aannemers en onderaannemers ingezet om te helpen, vakkennis op te doen en maatschappelijke betrokkenheid te creëren. De bouwkeet die voor de toren nodig is, is gebouwd door vrijwilligers en wordt beheerd door lokale startende onderneemsters. De bouwkeet (Schaft!) wordt een ontmoetingsplek van bouwers en burgers, maar ook een informatiepunt over de toren, het Fort en de gehele West Brabantse Waterlinie. 

Facebook